Materiały dla studentów intytutu: Mechanika i budowa maszyn


    Zamieszczone będą tutaj materiały adresowane do Was, jako moich studentów. Każdy z plików (w formacie pdf.) można otworzyć bezpośrednio w przeglądarce, jak również ściągnąć na swój komputer.


Znacznie symboli występujących na początku nazwy pliku:

  • NT - notatka z wykładu
  • ĆW-RT - treść ćwiczeń rachunkowo-teoretycznych realizowanych na ćwiczeniach 
  • PK - treść zadań na pracę kontrolną
  • PRM - zrzut slajdów z prezentacji multimedialnej pokazanej w czasie wykładu
  • ĆW-D  - ćwiczenia doświadczalne: przewodnik do ćwiczenia
  • PPT - przykładowe zdania testowe, kartkówki testowe typu "prawda - nieprawda"
  • E - PZ - przykładowe zadania na egzamin.