Moje publikacje

 

  • Kędzierski R., Komputerowe wspomaganie procesu kontroli i umiejętności uczniów, w: Edukacja informacyjna, red. K. Wenta, E. Perzycka, Szczecin 2004.
  • Kędzierski R., Lekcja fizyki z komputerem - relacja z badań, w: Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych, red. K. Wenta, E. Perzycka, Szczecin 2005.
  • Kędzierski R., Symulacje komputerowe jako użyteczne narzędzie w nauczaniu fizyki, w: Edukacja informacyjna, red. K. Wenta, E. Perzycka, Szczecin 2005.
  • Kozielska M., Kędzierski R., A Computer Simulation in Learning Physics as a Useful Teaching Method - a Report of Research, w: The New Educational Reviev, Vol. 19, No 3-4, 2009.
  • Kędzierski R., Symulacja komputerowa w uczeniu się fizyki, jako użyteczny środek dydaktyczny - relacja z badań, w: Technologie informacyjne w poznawaniu wiedzy matematyczno-przyrodniczej, red. M. Kozielska, Toruń 2010.