I Liceum Ogólnokształcące

 

    Zamieszczone będą tutaj materiały adresowane do Was, jako moich uczniów. Każdy z plików (w formacie pdf.) można otworzyć bezpośrednio w przeglądarce, jak również ściągnąć na swój komputer.

Znacznie symboli występujących na początku nazwy pliku:

  • NT - notatka do lekcji
  • ĆW-RT - treść ćwiczeń rachunkowo-teoretycznych realizowanych na lekcji 
  • ZD - treść zadania domowego
  • PRM - zrzut slajdów z prezentacji multimedialnej pokazanej w czasie zajęć
  • ĆW-D  - ćwiczenia doświadczalne: przewodnik do ćwiczenia
  • ZPO - zasady przedmiotowego oceniania
  • PPT - przykładowe zdania testowe, ułatwiające przygotowanie się do kartkówek testowych typu "prawda - nieprawda"
  • LO - lekcja organizacyjna